Konkurentsiameti peadirektori 05.12.2003.a. otsusega nr 46-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel United Utilities PLC ja EBRD omandavad �hise valitseva m�ju International Water UU (Tallinn) B.V. �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi