Konkurentsiameti peadirektori 28.11.2003 otsusega nr 42-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Tchibo Holding AG omandab valitseva m�ju Beiersdorf AG �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi