Konkurentsiamet on 20.11.2003.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud WM-data AB (publ) tegi avaliku ostupakkumise Soomes registreeritud Novo Group Oyj poolt emiteeritud aktsiate omandamiseks. Tehingu tulemusena WM-data AB (publ) omandab valitseva m�ju Novo Group Oyj �le, kelle �ritegevus Eestis toimub tema t�tarettev�tja Novo Systems AS-i kaudu.
Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 611 3938 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi