Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 18.11.2003.a. otsusega nr 41-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Cidron Capital Oy Ab omandab valitseva m�ju Hackman Oyj Abp �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi