Konkurentsiameti peadirektori 13.11.2003 otsusega nr 40-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Oy Danfoss Ab omandab valitseva m�ju LPM Group Oy �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi