Konkurentsiameti peadirektori 12.11.2003 otsusega nr 39-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena AS Tootsi Turvas omandab valitseva m�ju AS Biomix �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi