Konkurentsiamet on 05.11.2003.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt erakapitalifond Nordic Capital omandab valitseva m�ju Soomes registreeritud Hackman Oyj Abp �le ning sellega seoses ka Hackman Metos Eesti AS-i ja iittala Aktsiaseltsi �le.
Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme p�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 6 113 948 v�i 6 113 942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi