Konkurentsiameti peadirektori 03.11.2003 otsusega nr 37-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Valio Oy omandab valitseva m�ju Saviola Eesti AS �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi