Konkurentsiameti peadirektori 22.10.2003 otsusega nr 35-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Sysopen Oyj omandab valitseva m�ju Novo Group Oyj �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi