Konkurentsiameti peadirektori 28.10.2003 otsusega nr 36-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Saviola S.p.A. omandab valitseva m�ju Saviola Eesti AS �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi