Konkurentsiamet on 23.10.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Tootsi Turvas AS omandab valitseva m�ju AS Biomix �le.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 611 3946 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi