Konkurentsiameti peadirektori 14.10.2003 otsusega nr 33-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena AS Tootsi Turvas omandab valitseva m�ju AS Tootsi Graanul �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1p 2 s�testatud viisil.

Tagasi