Konkurentsiamet on 13.10.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Sysopen Oyj on teinud avaliku ostupakkumise Novo Group Oyj aktsion�ridele omandamaks valitseva m�ju Novo Group Oyj �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 611 3946 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi