Konkurentsiamet saatis 26.09.2003 kirjaliku teate Knauf & Partner U� ja Norgips Estonia AS koondumise teate esitajale, kuna nimetatud koondumine ei kuulu Konkurentsiameti poolt kontrollimisele vastavalt konkurentsiseaduse � 21 lg 1.

Tagasi