Konkurentsiameti peadirektori 11.09.2003 otsusega nr 28-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena PHOENIX International Beteiligungs GmbH omandab valitseva m�ju Tamro Oyj �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi