Konkurentsiamet on 29.08.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Saksamaal registreeritud PHOENIX International Beteiligungs GmbH omandab valitseva m�ju Soomes registreeritud Tamro Oyj �le, kelle �ritegevus toimub Eestis tema t�tarettev�tjate Tamro Eesti O�, Tamro MedLab O�, O� MediNord, Koduapteek O�, Virumaa Apteek O�, �ism�e Apteek O�, O� V�ru Apteek, O� VK-Pharm ja O� Ravikeskuse Apteek kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 611 3947 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi