Konkurentsiameti peadirektori 07.08.2003.a otsusega nr 26-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena HeidelbergCement Northern Europe AB omandab valitseva m�ju NCC Roads Holding AB osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.