Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 16.07.2003.a otsusega nr 22-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Austrias registreeritud Henkel Central Eastern Europe Ges.m.b.H omandab valitseva m�ju AS Makroflex �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi