Konkurentsiamet on 10.07.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt HeidelbergCement Northern Europe AB omandab valitseva m�ju NCC Roads Holding AB osa �le, kelle �ritegevus toimub Eestis NCC Industri Eesti AS kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil L�kke 4, 15184 Tallinn v�i tel 611 3947 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi