Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 11.07.2003 otsusega nr 21-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena AS Sokotel omandab valitseva m�ju AS Hotell Viru �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi