Konkurentsiamet on 03.07.2003.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Islandil registreeritud Samskip hf ja AS Eesti Merelaevandus omandasid �hiselt valitseva m�ju T&E ESCO Container Lines AS-i �le.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i tel 611 3938 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi