Konkurentsiameti peadirektori 12.06.2003 otsusega nr 19-KO anti koos kohustusliku tingimusega luba koondumiseks, mille tulemusena AS Tootsi Turvas omandab valitseva m�ju AS Puhatu Turvas �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil

Tagasi