Konkurentsiameti peadirektori 13.06.2003 otsusega nr 20-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Rootsis registreeritud OM AB (publ) omandab valitseva m�ju Soomes registreeritud HEX Oyj �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi