Konkurentsiameti peadirektori 05.06.2003.a otsusega nr 16-KO anti luba koondumisele, mille tulemusena AS Magnum Medical omandab valitseva m�ju O� Parimex Invest �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi