Konkurentsiameti peadirektori 05.06.2003 otsusega nr 17-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Saksamaal registreeritud Scandlines Deutschland GmbH omandab valitseva m�ju T&E ESCO RORO Lines AS-i �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi