Konkurentsiamet on 27.05.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud �ri�hing OM AB (publ) kuulutas 20. mail 2003.a. v�lja pakkumise Soomes registreeritud �ri�hingu HEX Oyj aktsion�ridele nendelt HEX Oyj aktsiate omandamiseks emiteeritavate OM AB (publ) aktsiate vastu. Pakkumise eduka l�biviimise tulemusena omandab OM AB (publ) valitseva m�ju HEX Oyj �le.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i telefonidel 611 3948 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi