Konkurentsiamet on 22.05.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Eesti Telefon ja Soomes registreeritud Eltel Networks Corporation omandavad �hise valitseva m�ju AS Connecto �le.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i telefonidel 611 3948 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi