Konkurentsiameti peadirektori 08.05.2003 otsusega nr 13-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Prantsusmaal registreeritud Compagnie Gervais Danone S.A. ja Hollandis registreeritud The Springs of Eden B.V. omandavad �hiselt valitseva m�ju asutatava �hisettev�tja Danone Springs of Eden B.V. �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi