Konkurentsiameti peadirektori aset�itja 17.04.2003 otsusega nr 11-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Hispaanias registreeritud Nefinsa S.A. omandas valitseva m�ju Hispaanias registreeritud Uralita S.A �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi