Konkurentsiamet on 17.04.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Prantsusmaal registreeritud Compagnie Gervais Danone S.A. ja Hollandis registreeritud The Springs of Eden B.V. omandavad �hiselt valitseva m�ju asutatava �hisettev�tja �le, kelle �ritegevus hakkab toimuma Eestis t�tarettev�tja Rent a Cooler Estonia O� kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i tel 611 3947 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi