Konkurentsiameti peadirektori 11.04.2003 otsusega nr 10-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena USA-s registreeritud The Smead Manufacturing Company omandab valitseva m�ju Soomes registreeritud Paperisto Lindegaard Oy �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi