Konkurentsiamet on 01.04.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Hispaanias registreeritud Nefinsa S.A. omandab valitseva m�ju Hispaanias registreeritud Uralita, S.A. �le. Uralita �ritegevus Eestis toimub t�tarettev�tja O� Pfleiderer Baltic kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i telefonidel 611 3947 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi