Konkurentsiameti peadirektori 27.03.2003 otsusega nr 8-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Soomes registreeritud Fortum Power and Heat Oy omandab valitseva m�ju AS Tartu Energia �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi