Konkurentsiamet on 21.03.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt USA-s registreeritud The Smead Manufacturing Company omandab muuhulgas valitseva m�ju Soomes registreeritud Lindegaard Paperisto Oy �le, kelle �ritegevus toimub Eestis t�tarettev�tja Lindegaard Eesti AS kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i tel 611 3947 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi