Konkurentsiameti peadirektori 14.03.2003 otsusega nr 7-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Soomes registreeritud Toyota Motor Finland Oy omandab valitseva m�ju Toyota Baltic AS �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi