Konkurentsiameti peadirektori 06.03.2003 otsusega nr 6-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Taanis registreeritud Danfoss A/S omandab valitseva m�ju Taanis registreeritud DEVI A/S �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi