Konkurentsiamet on 04.03.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud �ri�hing Fortum Power and Heat Oy omandab valitseva m�ju AS Tartu Energia �le.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i telefonidel 611 3947 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi