Konkurentsiamet on 28.02.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud Toyota Motor Finland Oy omandab valitseva m�ju Toyota Baltic AS �le.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i tel 611 3947 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi