Konkurentsiamet on 17.02.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Taanis registreeritud Danfoss A/S omandab valitseva m�ju Taanis registreeritud DEVI A/S �le. Danfoss A/S �ritegevus Eestis toimub AS Danfoss kaudu ja DEVI A/S �ritegevus AS DEVI Eesti kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i tel 611 3947 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi