Konkurentsiamet teatab, et saatis 13.02.2003 kirjaliku teate Suurbritannias registreeritud Avis Europe PLC esindajale, kuna nimetatud koondumine ei kuulu kontrollimisele Konkurentsiameti poolt vastavalt konkurentsiseaduse � 21 l�ikele 1.

Tagasi