Konkurentsiameti peadirektori 07.02.2003.a. otsusega nr 5-KO alustati AS-i Magnum Medical ja O� Parimex Invest koondumise t�iendavat menetlust vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 1 p 2.

Tagasi