Konkurentsiameti peadirektori 07.02.2003 otsusega nr 4-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Tallinna Teede AS omandab valitseva m�ju AS Viskomi Ehitus �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi