Konkurentsiamet on 30.01.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Suurbritannias registreeritud Avis Europe PLC omandab valitseva m�ju Ameerika �hendriikides registreeritud BRAC Rent-A-Car International Inc osa �le, mis koosneb muuhulgas litsentsist, mille alusel on AS-l Rentacar �igus teostada Eestis autorendialast tegevust Budget kaubam�rgi all.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i tel 611 3947 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi