Konkurentsiameti peadirektori 17.01.2003 otsusega nr 3-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel Stora Enso Timber Oy Ltd ja AS Stora Enso Mets omandasid valitseva m�ju AS Sylvester �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi