Konkurentsiameti peadirektori 13.01.2003.a. otsusega nr 2-KO anti luba koondumisele, mille tulemusena BACP Europe Fund IV M LP omandab valitseva m�ju Paroc Group Oy Ab �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi