Konkurentsiamet on 10.01.2003.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Magnum Medical omandab valitseva m�ju O� Parimex Invest �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.
Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i tel 611 3948 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi