Konkurentsiameti peadirektori otsusega 06.01.2003.a. nr 1-KO anti luba koondumisele, mille tulemusena Ahlstr�m Capital Oy, CapMan Capital Management Ltd., Capman (Guernsey) Ltd. ja Capman Sweden AB omandavad �hise valitseva m�ju Nordkalk Oyj Abp �le konkurentsiseaduse � 19 lg p 3 s�testatud viisil.

Tagasi