Konkurentsiameti peadirektori aset�itja otsusega 21.11.2002.a nr 71-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena omandavad DLJ Merchant Banking III, Inc. ja Blackstone Capital Partners III Merchant Banking Fund L.P. �hise valitseva m�ju Nycomed Holding A/S �le konkurentsiseaduses � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi