Konkurentsiamet teatab, et on 10.12.2002 saanud koondumise teate, mille kohaselt Ahlstr�m Capital Oy, CapMan Capital Management Ltd, Capman (Guernsey) Ltd ja Capman Sweden AB omandavad �hise valitseva m�ju Nordkalk Oyj Abp �le.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i tel 611 3946 v�i 611 3942 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi