Konkurentsiamet teatab, et on 30.10. 2002.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt DLJ Merchant Banking III, Inc. ja selle sidusfondid ning Blackstone Capital Partners III Merchant Banking Fund L.P. ja selle sidusfondid omandavad �hise valitseva m�ju Taani �ri�hingu Nycomed Holding A/S ja seel�bi Nycomedi kontserni �le.

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel �igus teadaande avaldamisest seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn v�i tel 6113 948 v�i 6113 942 v�i e-posti aadressil [email protected]

Tagasi